Ето така се запълват дупки в Банско - като няма община.