Моля ви, помогнете ни! Адресът е София, кв. "Младост" 1 зад блок 124. Институциите вдигат рамене и гледат в земята. Смратта е ужасна.