Ул. "Козлудуй", гр. София. Кой от следните пътни знаци се спазва?