Това е задръстването на пътя Нови Хан - София в момента. Почти 3-километрово, а на магистралата и повече. Стоим на едно място повече от 50 минути.