Красивото езеро в местността Карандила, град Сливен.