Така общината почиства и поддържа тротоарите в малките улички на кв. "Лозенец", София.