Такова е сметоизвозването в с. Камен, общ. Стражица. Контейнерите се изхвърлят в месеца в най-добрия случай два пъти. Та питам -защо плащаме такса "Битови отпадъци", а селото е заприличало на сметище.