Здравейте,

бих искала да споделя с вас една отвратителна гледка за безотговорно засипване на бивша баласт кариера - "Враждебна" в София. Това е място, на което моето семейство и много други хора редовно посещаваме за риболов и почивка. Кариерата се засипва със земна маса и всякакви видове отпадъци, които постепенно се избутват във водата. Каналът на кариерата се зауства в р. Искър и избутвайки отпадъците във водата цялата тази мръсотия отива в реката и в същото време се затрупват с отпадъци и земна маса живи риби и други речни видове. Чудя се тази дейност дали е съгласувана с РИОСВ - София и общината, и кой експерт би одобрил изпълнението на подобно инвестиционно предложение. Много бих се радвала, ако вашата телевизия отрази тази новина, за да спасим това прекрасно място и помогнем на биоразнообразието в района. Искрено благодаря!