Шофьорът на сивия автомобил е типичен пример за неспазване на правилата.