Видеото е записано днес, 26.11.20 г. от въздуха най-добре се вижда какво е във въздуха. Моля покажете на хората какво дишаме.