Днес се опитахме да сменим личните си документи в 6 РПУ София. В 12.00 часа ни казаха, че има технически проблем и сложиха табелката от снимката, която очевидно е ползвана многократно и проблема не е само от днес. В момента чакаме над 60 човека отпред. Излязоха с поне 5 различни версии защо не могат да ни обслужат. След като този технически проблем се случва постоянно, някой трябва да вземе мерки а не всички да вдигат рамене и да казват: "Това е".