Благодарим още веднъж за поредна година, че има бърза реакция на снегорините. Чудесно свършена работа. Снимката е от тази сутрин в 6:30, до НДК.