До кога ромите ще застрашават живота на гражданите и животните!Това е гр.София-столицата! Това е безобразие!