Смерч до с. Разградq област Монтана. Снимката е направена от Асен Владимиров.