Коне в частен имот. Няма никакво съдействие от страната на Общинска полиция.