Наглост на шофьори, движещи се в платното, което все още е затворено, от Драгичево посока София. Необезпокоявани и спокойни, че няма кой да ги санкционира!