Снимката е направена на язовир „Александър Стамболийски“