Това е от село Долни Цибър до село Ковачица. Ще се пребием по този път в област Монтана, община Вълчедръм.