Още не е пострадал никой, но ЧЕЗ не взима мерки! Чакат да завали сняг, да останем без ток и тогава да вземат скъпи мерки!?