Новината ми е свързана с нашия съсед, който има сервиз за ремонт на коли и смяна на гуми.Той постоянно от двете страни на пътя оставя много превозни средства за много време. Стеснява пътя и затруднява движението. Често на самия път ремонтира превозните средства и става невъзможно за преминаване, налага се да изчакаме да премести превозното средство, за да преминем. Тогава той почва да недоволства и казва, че е платил за пътя. Голяма част от дейността си извършва на пътя. Има превозни средства, които са за части и ги е паркирал на тротоара и пътя, с години седят там. Ние искаме да си минаваме свободно по пътя и тротоара да се ползва като тротоар, а не като паркинг и място за дейността му. Досега никой не е взел адекватно решение на проблема.