Опасен път между село Веселие и село Росен (община Приморско и община Созопол).