На път за училище синът ми забеляза това. Заснето е с телефон (качеството не е добро), но мислим, че е астероида, който преминава покрай Земята.