Залагаме кога ще падне този стълб, нашите предположения са около септември месец. А вашите?