След бурята, в района на "Красна поляна" беше така.