Посрещане на изгрева от Шабла. Тишина и спокойствие под звуците на "Юрая Хийп"" !!!