Рампата е до магазин в гр. Ямбол. Опасно е да се направи опит за преминаване по нея с бебешка количка- тясна и стръмна е, а бордюрът, стигащ до самата нея е труден за преодоляване.