дата: 14-09-2022 час: 8:40 Място: светофар на кръстовище: ул. "Нишава" и бул. "Петко Тодоров" (вход на Южния парк)