От строителната площадка на новата детска градина в район "Витоша" в София, камионите изсипват земна маса и камъни в коритото на реката при ул. "Чукар" между №12 и №13. В дерето вече има струпани огромни камъни, които ще създадат опасност от висока вълна при интензивни валежи. Реката няколко пъти е преливала, поради което е необходимо коритото да бъде почистено и да не се допуска депониране на земна маса и камъни там.