Липсваща маркировка на пешеходна пътека на улица „Боян Магесник”, град София.