Това се случва на бул "Рожен" в гр. София на 12.09.2023. Всичко това, което тече от камиона освен, че замърсява, но и създава предпоставки за ПТП.