Tова представлява южният вход на 118-то училище в Младост, София, откъдето децата влизат сутрин. Купчината отпадъци от ремонт на покрива се увеличава всеки ден. Днес на децата вече се налага да прескачат пръчки арматурно желязо, за да влязат. Наложи се с един татко да разчистим поне това, което стърчи на вратата.

Отпадъците и строителните дейности от към двора на училището не са обезопасени по никакъв начин, което е изключително опасно, когато децата са навън за игра или час по физическо. Директорката, естествено, влиза от парадния вход, откъдето на децата е забранено да влизат. А телефонът за връзка с училището е изключен.