Гр.София, ул. „Ген. Михаил Кутузов“ 30. Разрешение за строеж №107/ 20.04.2023 г. издадено от община "Витоша". Пускани са множество сигнали за въпросния строеж и на 17.11.23 се събуждаме с нова изненада около 7 часа сутринта.