Една от главните пътни артерии на нашата страна - Ришки проход. Поне имаме хубава българска музика.