Нагло паркиране в градинка. Запречване на алеа за преминаване.