Неправилно изпреварване и престрояване в град Велико Търново. При задължително наляво човекът изпревари цялата колона от лявата лента, където е задължително наляво завиването.