Спортен салон на училище СУ "Д-р Петър Берон" в гр. Червен бряг. Тук спортуват нашите деца в мухъл и вода.