Преглед на печата с бившия министър на външните работи Соломон Паси.

Преглед на печата с бившия министър на външните работи Соломон Паси.