Експертите посетиха депото в отговор на изпратени до тях протестни писма от местните жители...

Като доста лоша за хората описаха ситуацията на сметището в Суходол от Комисия по жалби и петиции към Европейския парламент.

 

Експертите посетиха депото в отговор на изпратени до тях протестни писма от местните жители.

 

Проверката цели да покаже дали има нарушения на екологичните норми и европейското законодателство. 

Само за 15 минути европейската делегация откри няколко нередности на площадката за боклук – хората работят без маски и ръкавици, което е отговорност на самата фабрика. А отговорът от там бе, че хората са свикнали с миризмата.

 

Нивата на вредните емисии не станаха ясни по време на кратката обиколка. По думите на жителите на Суходол сепарирането на отпадъците, което бе показано, било само постановка.

 

От делегацията все пак нямат правомощия да изпълнят исканията извозването на боклуците да престане. Те са тук с цел да напишат доклад до Европарламента по отношение на екологията.

 

А докато изготвят доклада си, суходолци ще продължат да говорят за проблемите си с надежда някой да ги чуе.