В града има вода по 5 часа на ден, а в селата наоколо - веднъж на три дни

Над 43 хил. жители на Община Севлиево и 12 околни села вече няколко дни са в строг воден режим. Хората разказват, че не могат да си вършат ежедневната работа и се надяват час по-скоро да бъде сложен край на безводието.

Хората в Севлиево имат вода само по 5 часа на ден, а в околните села чешмите се пускат веднъж на три дни.

Основната причина за водния режим в Севлиевско са продължителните летни горещини. Поради трайното засушаване  водата в кладенците е на половина по-малко от необходимата за нуждите на населението.

„Водоподаването във водохващанията постоянно намалява, почти ежедневно, и ако не завали дъжд, очакваме още по-тежък и строг воден режим. Предстои Община Севлиево да бъде включена в генерален мастър план по развитието на водния сектор за целия регион, в който ще бъде включен и изграждането на язовир „Мокра бяла”, каза Васил Христов, зам.-кмет на Община Севлиево

Докато се изгради язовира обаче, жителите на Севлиево ще трябва да се примирят с безводието и да разчитат на благоприятни атмосферни условия.