Вече са достъпни 3 от 5 помещения. При добро финансиране, и другите две камери ще могат да се разкрият

Тракийският храм-гробница Оструша край Казанлък е с обновен подход. Така посетителите вече могат да видят 3 от общо 5 помещения.

Паметникът се датира към IV в. преди Христа и е една от деветте проучени могили в долината на Тракийските царе.

Постройката е функционирала като храм, а след смъртта на неизвестния тракийски владетел, става негова гробница и е засипана. Саркофагът е от два монолитни блока от 40 и от 20 тона.  Няма и милиметър грешка в изработването на орнаментите, решени в египетски стил.

„Става въпрос за средногорски гранит, който не се намира много близо тук, на около 20-тина километра на юг. Това повдига допълнителни въпроси и проблеми как са транспортирани тези огромни блокове тук и изработени толкова майсторски”, каза Момчил Кънчев, директро на Историческия музей „Искра” в Казанлък.

Вътрешната част на капака е с касетъчна структура, която няма аналог в тракийската култура. Иманяри са унищожили стенописите още в древността, заради златните нишки, които са използвани за изображенията. Запазено е само едно – на красива млада жена.

„Идеално съчетание на архитектура и изкуство в оригирал – мисля, че е достатъчн”, каза още Кънчев.

Оструша е открита за съвременните археолози през 1993 г. при свличане на земната маса от могилата. Виждат се следите от лоста, с който иманяри безуспешно са опитвали да повдигнат капака. Ако се намери финансиране, могат да се разкрият и другите две камери, които засега са засипани.

„Тук има специфични условия, едно че са оригинали и друго, трябва да поддържаме постоянна влажност и температури, а и вариантите не са много. Трябва да е много внимателно положението между атракция и запазване на наследството”, допълни Кънчев.

През ноември започва процедура Долината на тракийските царе да бъде включена в списъка за културното наследство на ЮНЕСКО.