В останалата част от обединена Европа едва 7% живеят под линията на бедност за страната си

Световната икономическа криза, която не подмина страната ни,  промени пазара на труда и направи особено болезнен феномена на  "работещите-бедни". България е на първо място в Европейския  съюз по брой на трудещи се по трудов или граждански договор, които срещат трудности да свържат двата края.

 

В Европейския съюз 7% от работещите живеят под линията на бедност за страната си. У нас процентът е в пъти по-голям. Това се дължи на слабото икономическо развитие на страната ни през годините. .

 

А хората се съгласяват да работят за малко пари и заради ниската си квалификация и заради липсата на избор.

 

От КТ „Подкрепа” смятат, че ако безработицата беше ниска и хората  могат да прескочат на друго работно място, то автоматически заплатата им щеше да отиде нагоре, защото работодатели щяха да се мъчат да ги задържат.

 

Лекари, инженери и особено учителите са с пропорционално несъразмерно заплащане в страната ни, спрямо това на тези професии в Западна Европа.

 

Във страните с развита пазарна икономика работещите имат поне гаранцията, че могат да издържат семействата си, да изплащат банкови кредити, лизинг или просто доходите им да стигат за месечните разходи.  Ние сме още твърде далеч от подобен стандарт, смятат синдикатите.

 

Репортер: Данаил Глишев