Висшият експертен екологичен съвет се произнася по искането за промяна в плана за управление на парк "Пирин"

Висшият експертен екологичен съвет към екоминистъра трябва да се произнесе по искането на Община Банско за промяна в плана за управление на национален парк „Пирин”. Сега той забранява строителство на нови и разширяване на съществуващите ски писти и съоръжения.

 

Община Банско иска забраните за строителство и разширяване на ски пистите да не важат за зоната за сгради и съоръжения, но и за зоната за туризъм.

 

След Висшия експертен екологичен съвет следва да се произнесе и Министерският съвет. При положително решение трябва да се представят и конкретни инвестиционни намерения, които ще бъдат подложени на екооценки и обществено обсъждане.

 

Срещу исканата промяна протестират природозащитните организации от коалиция "За да остане природа в България". 

 

В същото време в подкрепа на исканата промяна днес ще се проведе шествие, в което ще участват жители на Банско. В 9.00 ч. те тръгват от площад "Македония" и по улица "Алабин" ще стигнат до сградата на екоминистерството, където ще заседава съветът.