Проверката в ЧЕЗ е показала опит за заобикаляне на обществените поръчки

Допълнителни договорки и споразумения са задължавали Националната електрическа компания (НЕК) да изкупува 100% от електроенергията, независимо от нуждите на пазара. Това е констатирала проверката на прокуратурата в НЕК, каза на пресконференция прокурор Борислав Джамбазов. По думите му има представители на НЕК, които са договорили тези неблагоприятни клаузи, довели до загубите на компанията. 

 

Проверката на неговия екип касае НЕК, ТЕЦ "Марица-Изток" 1 и "Марица-Изток" 3. Проверката е започнала след сигнал на тогавашния министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

 

Другото, което е констатирала проверката, е по отношение на начина на ценообразуване и изкупуването на енергията. Проверката показва, че електроенергията се е оскъпила с между 10 и 25%. В момента пък НЕК изкупува електроенергията на цени, по-високи от допустимите. „Тези договори няма как да бъдат прекратени, тъй като това ще доведе до големи загуби за дружеството”, посочи Джамбазов.

 

Констатирани са редица пропуски в дейността на ДКЕВР. „ДКЕВР, в продължение на години, е занижен контролът над работата на ЕРП-тата. Комисията действа като неефективен регулаторен орган”, каза зам.-главният прокурор Камен Михов.

 

При проверката на ЧЕЗ е обърнато основно внимание на начина на формиране на цените и услугите на електроенергия. Проверката е установила, че външните услуги представляват най-голямото перо от разходите на дружествата. Част от тези дейности са предоставени за изпълнение от дружествата „ЧЕЗ – Разпределение България” и „ЧЕЗ – Електро България” – на „ЧЕЗ България” ЕАД. „Договорите са за услуги, за избор на доставчици, за оборудване”, каза прокурор Нели Златкова. 

 

Сключени са и допълнителни договори - договор за предоставяне на услуги с възнаграждение малко над 464 милиона лева, договор за общи условия - 340 милиона лева и договор за избор на доставчици - 9,9 милиона лева. Според проверката тези договори са се отразили на цената на тока.

 

От 143 договора, които са сключени за обществени поръчки, за проверка на случаен принцип са били избрани няколко. Установено е, че има опити за заобикаляне на Закона за обществените поръчки.

 

„В хода на проверката е установено, че от страна на АДФИ е извършвана проверка именно за тази дейност на дружеството. Констатациите в изготвения доклад са аналогични на тези, които са констатирани при сегашната проверка”, обясни Златкова.