Това ще става чрез Единен портал на електронното правосъдие

Висшият съдебен съвет ще предоставя публичен достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела със заличени лични данни. От там ще изпращат по електронен път както съобщения, така и призовки. Това ще се извършва благодарение на единен портал на електронното правосъдие, информира БГНЕС.

 

Финансирането на портала идва от Оперативна програма „Административен капацитет”  и е на обща стойност 1 234 267 лв.


Планира се и въвеждането на централизирана система за разпределяне на делата на случаен принцип, както и на система за електронно гласуване при избора на членове на ВСС от съдебната квота.  


Други 2 275 135 лв. безвъзмездна финансова помощ ще се предоставят на Върховния административен съд, за да може съдилищата в страната да обменят данни чрез единна деловодно-информационна система.


Двата проекта трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.