Наблюдава се обаче тенденция за намаляване на податливостта на хората към корупция

Около един милион българи участват в корупционни сделки. Това показват данни на Центъра за изследване на демокрацията.


Според проучването равнището на корупция в България за последните две години остава непроменено, въпреки че за последните 13 години то е намаляло двойно.


Като причина за бавния темп на намаляване на корупцията у нас се посочва благодатната среда за развитие на сивия сектор, както и неефективната битка с монополите. Наблюдава се обаче тенденция за намаляване на податливостта на хората към корупция, въпреки че доверието в държавните институции, антикорупционните органи и съдебната власт остава ниско.