От Брюксел отчитат напредъка на страната ни като "ограничен и крехък"

Европейската комисия трябва да публикува днес доклада си за напредъка на България в борбата с престъпността и корупцията и в реформите на съдебната система.

 

От предварителната версия на доклада, разпространена вчера, става ясно, че Европейската комисия отчита напредъка на страната ни като "ограничен и крехък". Резултатите срещу престъпността и корупцията са недостатъчни, проектът БОРКОР е неуспех, а новият Висш съдебен съвет не е независим орган, смята Европейската комисия. 

 

Назначението "Пеевски" е оценено като тежко наследство, което властите трябва да положат сериозни усилия, за да преодолеят. 

 

Като положителни стъпки са отчетени отслабването на натиска на изпълнителната власт над съдебната, спирането на спорните дарения за МВР, както и някои стъпки на Висшия съдебен съвет за намаляване натовареността на магистратите.