Начинът на набиране на спешните номера и телефонът за справки не се променя

От днес става задължително да се набира кодът на дадено селище и при воденето на градски разговори във фиксираните мрежи. Изискването трябваше да влезе в сила още през март 2011-а година, но се прилагаше само за фиксираните мрежи на два от мобилните оператори.

 

През октомври 2012-а година Комисията за регулиране на съобщенията реши и трите мобилни оператора да преминат към тази практика. Това няма да доведе до промяна в цената на разговорите.

 

Начинът на набиране на спешните номера и телефонът за справки 11800 не се променя. Те ще продължат да се набират директно, без необходимост от добавяне на нула или код на населено място.