Над 800 компании са изпаднали в несъстоятелност през 2013 г.

България е лидер по фалити на фирми в Централна и Източна Европа. Според бизнес анализи ръстът на компаниите в несъстоятелност у нас през 2013 г. достига 39%. За сравнение фирмите обявили несъстоятелност в целия регион се увеличават с 9 на сто.

 

Според бизнеса трябва да се търси начин да се намали субективния елемент при оценката на несъстоятелността. Трябва и да се прави разлика между тези, които съзнателно водят дадена фирма към фалит и тези, които са притиснати от обстоятелствата.

 

Близо 70 000 са компаниите в Централна и Източна Европа, обявили несъстоятелност през 2013 г. България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании. Данните разпространи Българската търговско-промишлена палата.

 

Според експерти в кредитирането сред причините за фалитите са намаленото търсене, трудният достъп до кредити и недостатъчните програми в подкрепа на бизнеса.

 

„Случаите на неплащане и особено на забавяне на плащанията, нарастват, което има потенциал да създаде трудности пред бизнеса в страната ни, ако не се прилагат систематични решения и мерки по управление на риска”, отбеляза Милена Виденова, управител за България на кредитния застраховател „Кофас”.

 

„Съществуват и редица несъвършенства от правна гледна точка в сферата на несъстоятелността в страната ни. Необходимо е да се работи за намаляване на субективния елемент в оценката на несъстоятелността и съкращаване на сроковете”, посочи председателят на БТПП Цветан Симеонов.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си