Shell разработва иновативна технология за “течности от газ“

От края на 2012 г. в пустинята на Катар, на 80 км северно от Доха пълната си мощност разгръща мащабен проект, разработен от Shell – единственият по рода си завод за производство на базови масла от природен газ. Shell разработва иновативна технология за “течности от газ“ (GTL - Gas To Liquid) и получените базови масла служат за основа при производството на моторните масла Shell и повече от успешно замества масово използвания в индустрията петрол.

 

Разработвана и тествана повече от три десетилетия в завод в Малайзия, днес технологията за синтез на течности от природен газ позволява на завода Pearl GTL да осъществява едни от най-големите и в същото време безопасни и надеждни газопреработващи процеси в света.

 

Предимствата не са свързани единствено с по-екологично чисто производство. Големият успех се състои и в постигането на по-високо качество и устойчива цена на моторните масла Shell, което директно рефлектира върху крайния потребител навсякъде по света.

 

На ден заводът преработва около 1,6 милиарда кубически метра природен газ от най-голямата в света независима област за добив на газ Nord Field, простираща се от Катарския бряг до Залива.
Изчислено е, че по време на жизнения си цикъл Pearl GTL ще преработи около три милиарда барела от петролния еквивалент.

 

Съоръженията навътре в морето включват 22 кладенеца, 2 автоматизирани сондажни платформи и два 30-инчови газопровода на 60 км от брега.

 

Peаrl GTL представлява проект на Shell в Катар, който е разработен изцяло в съответствие с всички принципи за устойчиво развитие. Заводът е създаден да използва технология, която спомага ограничаването на  всякакво вредно въздействие върху околната среда.

 

Съоръженията на сушата пречистват сондажния газ, след което започва екстракцията на течности. Такива течности са втечненият природен газ за битови нужди (отопление, готвене) и кондензатите, които служат като суровина за рафинериите.

 

Като страничен продукт се добива също и сяра, която се придвижва в палети до най-близкия пазар, за да послужи за производство на торове и други ценни продукти.

 

Чистият газ или метанът, който остава след тези процеси, отива директно към GTL сектора на завода, където се смесва с кислород и преминава в състояние, необходимо за участието му в трифазен процес, предшестващ готовия продукт – базовите масла Shell.

 

Съоръженията на Pearl GTL са проектирани да използват всяка капка вода, без никакви загуби от дефицитната за района течност.

 

Водата е ресурс, който е трудно достъпен в условията на пустинен климат в Катар. Впечатляващо е, че всъщност заводът Pearl GTL произвежда повече вода, отколкото течни въглеводороди и производните им продукти. 

 

„Количеството вода, което Peаrl GTL произвежда, прави възможно функционирането на завода без използване на оскъдните водни ресурси на Катар и без използването на морска вода.”, заявява Роб Овертом, технологичен мениджър в Peаrl GTL. 

 

В по-дългосрочен план, Shell ще се стреми да изпозлва всяка капка от произвежданата вода, като част от подхода за пълно запазване на водата в завода, чрез технологията за нейното пречистване. 

 

Фабриката за преработване и пречистване на промишлена вода към завода Pearl GTL  е най-голямата в света, с капацитет да преработва 280 000 барела вода на ден – количество, необходимо за функционирането на един 140 хиляден град.

 

След пречистването й от метали, въглеводороди и други частици, по-голямата част от водата става отново част от производствените процеси. Останалото количество се използва за поливането на растителността в завода.

 

Научете повече и за изключителната награда на Shell Helix Ultra - VIP изживяване на белгийското Formula 1 Grand Prix и среща на живо с Kimi Räikkönen в Амстердам!
shell.kavenorbico.bg/drivethefuture  

 

*Платена публикация