По-голямата част от пътуванията, както в страната, така и в чужбина, са били с цел почивка и екскурзия

886 000 български граждани са реализирали туристически пътувания през второто тримесечие на тази година. 74.7% от тях са пътували само в страната, 19.8% - само в чужбина, а 5.5% са пътували както в страната, така и в чужбина, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ).

 

В сравнение със същото тримесечие на миналата година общият брой на пътувалите лица се понижава с 1.2%, като броят на пътувалите в страната намалява с 13.6%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 34.7%.

 

Най-много туристически пътувания са реализирани от лицата на възраст 25 - 44 години - 45.4%. Българите на възраст 65 и повече години са пътували предимно в страната - 83.6%, докато лицата на възраст 45 - 64 години са пътували най-много в чужбина - 23%.

 

По-голямата част от туристическите пътувания, както в страната, така и в чужбина, са били с цел "почивка и екскурзия" - 41.4 и 68.0% от тях.

 

Като самостоятелни са били регистрирани 1.019 милиона пътувания, или 87.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.0%, а на тези в чужбина - 58.7%. Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор в чужбина, е 39.6%, а в страната - 5.8%.

 

През второто тримесечие на тази година средният разход при пътуване с лична цел е 216.67 лв. в страната и 386.81 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 253.22 лв. в страната и 1 069.45 лв. в чужбина.